Výhody dynamických meditací

28.08.2021

Pokud jste někdy v životě sportovali, jistě si dokážete vybavit ten uvolňující stav, který nastává po fyzickém výkonu. Kdy vnímáte jen zrychlený dech, uvolněné tělo a radost. Pokud by k vám v tomto stavu někdo přišel a provedl by vás meditací, pravděpodobně byste neměli problém s vlastní myslí, ani s uvolněností v těle a pravděpodobně by se vám dařilo udržet se v bdělé pozornosti k sobě samým. Přesně tohoto stavu přirozené blaženosti vědomě využívá dynamická meditace.

V průběhu dynamické meditace či transu dochází díky správné kombinaci fyzického pohybu, dechu a dynamické hudby k hlubokému uvolnění, které se postupně může prohlubovat až ke stavům transu. Schválně jsem použila slovo "může" jelikož dynamická meditace bez použití drog či látek ovlivňující schopnosti sebevnímání je vámi od samého počátku až do konce neprosto regulovatelná a jen vy sami určujete jak hluboký prožitek sebe samých si dopřejete.

Jednou z nejznámnějších je OSHO Kundaliní meditace.

Dynamická meditace má mnoho podob a mnoho úrovní intenzity, která je přímo ovlivněná vaší duševní vyspělostí. Jedna z nejjemnějších a pro začátečníky či traumatizované bytosti nejideálnějších dynamických meditací je známá OSHO Kundaliní meditace. O trochu náročnější a intenzivnější je příkladně dynamická meditace Dýchání do čaker. Nejsilnějším stupněm dynamické meditace je trans či holotropní dýchání, které bych pro první zkušenost s dynamickou meditací nedoporučovala každému.

OSHO Kundaliní meditace byla sestavena kontroverzním duchovním průvodcem z Indie, který dobře znal problematiku západní kultury a pro své americko-evropské následovníky sestavil celou řadu meditačních cvičení.

Člověk, který celý den sedí a přemýšlí, si po práci nemůže opět sednout a meditovat.

Osho si dobře uvědomoval, že člověk který celý den sedí a přemýšlí, si po práci nemůže opět sednout a meditovat. Jeho naposilovaná mysl a ztuhlé tělo plné stresu mu to jednoduše neumožní. Proto sestavil a upravil řadu dynamických meditačních technik, které se hojně využívají při rituálních obřadech od pradávna a které jsou pro každého z nás podvědomě přirozené.

Dynamicky se nejprve uvolní fyzické tělo, poté se začne uvolňovat i stres, vnitřní napětí a emoce, které v sobě civilizovaný člověk mnohdy potlačuje víc než je zdrávo. U duševně vyspělejších jedinců se vlivem dynamických meditací začíná kultivovat a čistit nitro. Vědomé uvolnění emocionálního napětí směřuje do nižších center a postupně se můžou transformovat i naučené vzorce chování či zlozvyky. Do dynamické meditace lze vstupovat i s jasně daným záměrem a cíleně tak lze projít vámi žádanou transformací. Jelikož je každá dynamická meditace částečně i autoterapií, je dobré se na dynamickou meditaci připravit a prokonzultovat její možnosti se zkušeným terapeutem. Popřípadě dynamickou meditaci vhodně kombinovat s individuální hlubinnou terapií.

Naše nitro je tak zdeformované zákazy a tím co by se mělo, až nevíme kdo vlastně jsem a co to je chovat se spontánně.

Pro vstup do dynamické meditace mnoho lidí potřebuje kuráž a odvahu, od raného věku je v každém z nás (vlivem výchovy) potlačován spontánní projev což se obvykle do prvních zkušeností s dynamickou meditací promítá. Naše nitro je tak zdeformované zákazy a tím co by se mělo, či nemělo, až nevíme kdo vlastně jsem a co to je chovat se spontánně. Proto se dynamická meditace provádí s šátky na očích, aby každý demonstrativně prožil, že jediný kdo mu brání ve spontánním projevu je jeho vlastní nitro.

Prostor pro dynamickou meditaci je uměle vytvořený prostor, který přirozeně v současné době téměř nefunguje. Prostor, kde nekontrolovatelně a bez následků můžete jakýmkoliv způsobem vyjádřit své nitro. Povoleno je křičet, ječet, brečet, dupat, sténat, funět, kašlat, vyplazovat jazyk a spousta dalších přirozených projevů, které jsme si společensky zakázali a které jsou nejjednoduššími nástroji pro návrat k přirozenému vnitřního uvolnění, do spokojenosti a plného prožitku lásky.

Budu se na vás těšit na některé z dynamických meditací. Vyhledejte si některou v kalendáři akcí a přihlaste se. Prožitek dynamického uvolnění má silně léčivý a transformační potenciál, který by vám neměl zůstat skrytý.

Karolína


Vytvořte si webové stránky zdarma!